Fes-te Soci

Si vols estar informat dels concerts i actuacions que organitzem, si vols accedir a avantatges o simplement vols ajudar-nos en la nostra tasca fes-te soci dels Amics de la Música de Lloret!

Nomes cal que ens facis arribar aquesta butlleta amb les teves dades i tramitarem la teva admissió com a soci.

    Protecció de dades de caràcter personal: en compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Amics de la Musica de Lloret de Mar (G552214860), amb seu a Lloret de Mar, Girona i correu electrònic amicsmusicalloret@gmail.com Les dades facilitades seran tractades únicament per l’Associació Amics de la Musica de Lloret de Mar, i com a tal, l’associació actuarà com a responsable del tractament. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit a amicsmusicalloret@gmail.com